Vzdelávame

Prednášky a ukážky (kurzy) zahŕňajú teoretické informácie o prvej pomoci, ale aj praktické cvičenia (KPR na figuríne), ktoré pomôžu lepšie pochopiť a zvládnuť rôzne situácie. 


Po absolvovaní prednášok by mali byť účastníci schopní správne zareagovať na rôzne situácie a správne poskytnúť prvú pomoc tak, aby osobe alebo osobám vedeli podať prvú pomoc a tak zmiernili a zamedzili ohrozenie života a zdravia. 

Cieľom je zvýšenie povedomia o správnych postupoch a spôsoboch poskytovania prvej pomoci, získanie základných znalostí a schopností, ktoré umožňujú poskytnúť prvú pomoc v prípade nehody, úrazu alebo inej života ohrozujúcej situácie, napríklad pri zástave dýchania.

Prednášky a ukážky pre vzdelávacie inštitúcie (pre deti základných škôl, stredných škôl), mimovládne organizácie, ktoré napríklad majú záujem vzdelávať svojich členov, ponúkame zadarmo.

V prípade záujmu o spoluprácu, nás neváhajte kontaktovať.

Sme otvorený spolupráci - neváhajte nás kontaktovať!

info@slovakrescuesystem.eu