Čo robíme

Zdravotný dozor

Prvá pomoc (zdravotný dozor) na podujatiach.

Poskytujeme a zabezpečujeme prvú predlekársku pomoc (zdravotný dozor) formou asistenčnej služby na rôznych podujatiach, ako sú športové alebo kultúrne akcie, hudobné festivaly, športové súťaže, turnaje a iné. Cieľom je poskytnúť rýchlu a kvalitnú pomoc v prípade akútnych zdravotných problémov, úrazov, počas podujatia.

Asistenčná služba prvej pomoci  je dôležitá pre bezpečnosť a ochranu zdravia návštevníkov podujatia.

Vzdelávame a organizujeme

Vzdelávame v oblasti prvej pomoci a činnosti pri úrazoch.

Chcete vedieť viac?

Viac o zdravotnom dozore

Sme otvorený spolupráci - neváhajte nás kontaktovať!

info@slovakrescuesystem.eu