Slovak rescue system / Slovenský záchranný systém

Pomáhame

Pomáhame pri dohľadávaní stratených osôb a poskytujeme záchranné práce.

Vzdelávame

Vzdelávame v oblasti právneho správania v prírode, prvej pomoci, činnosti pri úrazoch a ochrane prírody.

Zdravotný dozor

Poskytujeme a zabezpečujeme prvú predlekársku pomoc formou asistenčnej služby na podujatiach pre verejnosť.

Ďakujeme

Vďaka finančnej podpore od Trnavský samosprávny kraj sme opäť pripravení pomáhať! Zakúpili sme automatický externý defibrilátor (AED), ktorý bude sprevádzať naších záchranárov pri ich nezištnej práci.

Prednáška o prvej pomoci

Dňa 24.6.2023 sme boli pozvaný predniesť základy prvej pomoci pre animátorov denných táboroch, ktoré usporadúva každoročne Domka v Senici. Dúfame, že si animátori odniesli čo najviac informácii a nebudú ich potrebovať použiť. 


Ďakujeme

Vďaka finančnej podpore Trnavského samosprávneho kraja, sme mohli zakúpiť novú figurínu na nácvik KPR a tým skvalitniť prácu ktorú robíme. Ďakujeme!


Fest Fiesta 2023

Dňa 3.6.2023 sme opäť zabezpečovali zdravotný dozor na 14. ročníku festivalu Fest Fiesta, ktorý sa uskutočnil v kultúrnom dome v Kunove. Naštastie bolo viac hudby ako zranení a to nás veľmi potešilo. 


Florbalový boj o putovný pohár

Dňa 22.4.2023 sme zabezpečili zdravotný dozor na Florbalovom boji o putovný pohár ktorý organizovala Senická mládež. Zranenia boli, no patrí to k športu!